Iris van Dijckgevestigd en kantoorhoudende te Culemborg(4101 EJ ) aan de Zandstraat 108, hierna te noemen “Iris van Dijck” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Iris van Dijck verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Iris van Dijck u over de manier waarop Iris van Dijck uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Iris van Dijck worden aangeboden op www.irisvandijck.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Persoonlijk

Iris van Dijck gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Iris van Dijck past wat u op www.irisvandijck.comziet aan op uw interesses. Iris van Dijck gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

Doel

Iris van Dijck verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.irisvandijck.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Iris van Dijck gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Iris van Dijck.

Bestelling

Voor uw bestelling heeft Iris van Dijck uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Iris van Dijck verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.irisvandijck.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Iris van Dijck uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Iris van Dijck dat doet.

Uw account

In uw account op www.irisvandijck.comslaat Iris van Dijck onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

Klantenservice

U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren.

Nieuwsbrieven

Iris van Dijck stuurt u geen nieuwsbrieven.

Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Iris van Dijck over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Iris van Dijck bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Iris van Dijck om uw naam, adres en emailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.irisvandijck.comhoudt Iris van Dijck uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Iris van Dijckhaar aanbod aan u daarop aanpassen. Iris van Dijck gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.irisvandijck.com meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Iris van Dijck gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Iris van Dijck uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Iris van Dijck uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Iris van Dijck uw kredietwaardigheid toetsen. Iris van Dijck kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Iris van Dijck uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

Kopen bij externe verkopers

Op www.irisvandijck.com bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op www.irisvandijck.com, kun u contact met die externe verkoper opnemen via . Iris van Dijck slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op www.irisvandijck.com te kunnen verbeteren.

Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Iris van Dijck deze gegevens net zoals die van andere klanten van Iris van Dijck.

Social media

Op sommige plekken op www.irisvandijck.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Iris van Dijck krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Andere doeleinden

Tot slot kan Iris van Dijck uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Iris van Dijck geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Iris van Dijckvoor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Iris van Dijck een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Iris van Dijck op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Iris van Dijck maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Iris van Dijck ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@irisvandijck.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Iris van Dijck tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.irisvandijck.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Iris van Dijck

Iris van Dijck heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Iris van Dijck verwerkt ten behoeve van www.irisvandijck.com. Iris van Dijck accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Iris van Dijck bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.irisvandijck.com, tenzij Iris van Dijck op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Iris van Dijck behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.irisvandijck.combekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.irisvandijck.comgaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.irisvandijck.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 13-05-2019.